Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Karin Idar

Förfrågan

Giraffspråket är en språklig kommunikationsmodell som ger en effektiv kommunikation, vilket bidrar till att spara tid och pengar.

Giraffen symboliserar med sin långa hals och sitt stora hjärta överblick och ett empatiskt förhållningssätt. Karin Idar är en mycket inspirerande och karismatisk föredragshållare som öppnar ögonen på sina deltagare. Hon är jurist, f d åklagare och utbildningskonsult. Sedan mer än femton år tillbaka håller hon mycket uppskattade kurser och föreläsningar i kommunikation och konflikthantering.Giraffspråket är ett kraftfullt redskap för att nå fram med ditt budskap och verkligen höra vad andra säger. Missförstånd och konflikter är "tidstjuvar" som kostar mycket både i form av energi och pengar. När vi ökar vår medvetenhet om vad som händer i kommunikationen mellan människor har vi mycket större möjlighet att nå fram med våra budskap. Det hjälper oss också att verkligen höra vad andra säger, oavsett hur de uttrycker sig. Ord väcker varierande associationer hos olika människor och då blir det mottagaren hör mer eller mindre förvanskat. Giraffspråket hjälper oss att överbrygga våra olika föreställningsvärldar. Är en person arg, ledsen eller rädd är det väldigt lite som når fram. Att t ex förklara sig för en upprörd person är oftast lönlöst. Modellen ger ett mer effektivt sätt att hantera kommunikationen och eventuella konflikter.

Några updragsgivare: Kanthal, Viking Line, Dagens Industri, Rikspolisstyrelsen, W.L. Gore & associates Scandinavia, Finansdepartementet, Enea Data, Blomsterfonden, skolor, sjukvården och tandvården.

Ämnen som Karin talar om:

-Kommunikation
-Bemötande
-Giraffspråket
-Dialog
-Arbetsglädje
-Förbättra emotionell/social kompetens
-Människokännedom
-Konflikthantering
-Säljande kommunikation
-Personlig utveckling
-Inspiration

Tyvärr hittades ingen föreläsare.