Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Karin Sax Granlöf

Förfrågan

Karin Sax Granlöf leder workshops i röstteknik kombinerat med teambuilding genom körsång. Hon har en gedigen utbildning till både sång-och körpedagog vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm. Karin har sedan 1992 arbetat med körer och enskilda sångelever samt frilansat som sångerska, både med sin egen jazzgrupp och i ensembler som Radiokören och Voces Nordicae, Årets kör 2008.

 Voicefulness: Vill du ha en klangfull röst som bär och förstärker det du vill säga? Vill du få en vacker hållning och en kropp som känns smidig och avspänd? Vill du kunna fokusera på den uppgift du har framför dig?

Voicefulness bygger på tre delar: 
Autonom röstteknik. Autonom röstteknik är ett begrepp som skapades av Gunvor Sällström, sångerska och sångpedagog. Hon ville finna en metod att återfå den naturliga röstteknik vi alla föds med. Genom olika sinnesintryck, t ex att lyssna, når du en naturlig röstteknik utan att behöva tänka på andning eller enstaka muskelgrupper. Mottot är att rösten är oskiljaktlig från din kropp, tanke och själ.

-Körsång. Det är i samspelet med andra som vi utvecklas. Du tänjer på gränserna och tar dig utanför din egen komfortzon. Att sjunga tillsammans med andra ger dessutom gemenskap, sänker din stressnivå, stärker ditt immunförsvar och gör dig glad och avspänd!

-Mindfulness. Att sjunga, både solo och i kör, är mindfulness i dess renaste form! Genom körsången, dramaövningar och rena mindfulnessövningar får du redskap att stanna tiden för en stund och vara helt närvarande i nuet.

Varför körsång?
I en kör har alla samma utgångsläge och arbetar mot ett gemensamt mål. Alla behövs för att det ska bli ett bra resultat och man lär sig därmed att uppskatta allas insatser. Sång aktiverar djupandning och blodcirkulation. Hjärnan aktiveras i större utsträckning än vid enbart intellektuellt eller praktiskt arbete. Stresshormonerna sänks och immunförsvaret stärks. Körsångare mår och samarbetar bättre!

Genom att göra något kul tillsammans med kollegorna får ni alla med er erfarenheter av samspel på en nivå som ni därefter har glädje av dagligen. Vågar du sjunga för andra, vågar du också tala inför andra!  Du får redskap, "triggers" som ger din röst mer klang och styrka. Du får klarare fokus och större tydlighet.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.