Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Karin Sharma

Förfrågan

Karin Sharma har i sitt liv och arbete haft stora möjligheter att få kunskap om interkulturell kommunikation. Uppvuxen i Venezuela med en svensk mamma och en lettisk pappa reflekterade hon tidigt kring kulturell identitet.
Hon tog en Master of Science i Interkulturell kommunikation i USA  1978 och har sedan 1979 varit verksam med Sverige som bas med uppdrag inom både offentlig och privat sektor.

Karin Sharma har hållit internationella seminarier på olika tema inom interkulturell kommunikation och ledarskap  i Grekland, Ungern, Tyskland, Österrike, Armenien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Indien, USA, Ukraina, Serbien och Bosnien

Uppdragsgivare har i dessa sammanhang varit bl.a. Tullverket, MSB, Tetra Pak, och Swedish International Training Center (Swedint), Stockholms internationella Handelshögskola.

Författare till boken:  Alla dessa kulturer…nycklar till förståelse.

Håller föredrag om:

-Interkulturell kommunikation, mångfald, samförstånd
-Interkulturellt ledarskap- att ta tillvara på mångfald i arbetsgrupper-Konsten att förstå och hantera kulturella skillnader
-Bemötande av olika kulturer
-Cultural Awareness
-Förberedelser inför utlandsuppdragTyvärr hittades ingen föreläsare.