Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Karl Erik Andersson

Förfrågan

 

 

Karl Erik  en nytänkande entreprenör och en garvad konsult  som har arbetat över 30 år  med alla typer av organisationer och företag inom privat näringsliv, statliga verk och myndigheter, kommunala och landstingskommunala organisationer, kooperationer samt idéburna organisationer. Med sin nyfikenhet, kreativitet och mångåriga erfarenhet från samhällets alla områden har han fått insikter och verktyg till att möta de behov och frågor som många ledare brottas med i sin dagliga verksamhet.


 Den långa erfarenheten och många tillfällen till reflektion har resulterat i några enkla sätt att beskriva;

- När fungerar en organisation som bäst ?
- Vem är organisationen till för?
- Vad innebär det att vara ledare?
- Går det att kvalitetssäkra politiken?

Karl Erik har också studerat och reflekterat över var de svåraste ledaruppgifterna finns. Han har undersökt förutsättningar för ledarskap i politiskt ledda organisationer med multimål hierarki. Resultaten har han sammanfattat i några lätt kommunicerade referensramar som visar komplexiteten och svårigheterna i ledarskapet i dessa organisationer men också hur svårigheterna kan hanteras så att det i bästa fall går att kvalitetssäkra politiken.

Karl Erik föreläser och lägger upp kortare och längre processer inom alla typer av organisationer. Hans erfarenheter har praktiskt tillämpats med mycket goda resultat.

Rubriker på föreläsningar:

-Går det att kvalitetssäkra politiken?
-Spelsystem för politiskt ledda organisationer.
-Hur skall medborgare få del av energin i en kommunal organisation?
-Kommunala varumärkessatsningar- är det att slänga pengar i sjön?
-Kvalitetssäkring av chefsrekrytering.
-Landstings- och kommunstyrelse ordförandeuppdraget- Sveriges svåraste ledaruppgift?

Lite mer om Karl Erik bakgrund;
Han använde sina första studiemedel till att köpa Sveriges näst äldsta skidlift Åre 1965, monterade ned den och transporterade den till Hammarbybacken i Stockholm.
Senare kom Karl Erik till Vägverket där han arbetade i 17 år inom IT och ekonomi.  De sista 5 åren var han ansvarig för verkets ekonomiska styrsystem och analysmetoder.


 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.