Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Katarina Chowra

Förfrågan

Katarina Chowra är en praktisk visionär som brinner för att inspirera om affärsmöjligheter för den nya sociala och medvetna livsstilen. Katarina är civilingenjör med lång  erfarenhet av affärs- och strategiutveckling inom främst det mobila området.
Hennes röda tråd i arbetslivet är att arbeta med innovation och framtid. Katarina har arbetat vid Uppsala Innovation Center (UIC) där hon tillsammans med en kollega tog fram deras Lean Startup program. UIC utnämndes nyligen till världens 4:e bästa inkubator med universitetsanknytning.
Katarina har även tagit fram innovations- och hållbaraffärsutvecklingsverktyg för skolan Berghs School of Communication och deras kunder och coachat c:a 200 bolag inom innovation, majoriteten nystartade. På senare tid har hon arbetat med allt fler etablerade bolag med att hjälpa de med att arbeta med innovation och hållbarhet som t.ex. Alfa Laval och Folksam. Som kuriosa kan nämnas att hon vann kapital i Draknästet (SVT).

Katarina Chowra tillbringade 10 månader under 2017 som Wallenberg/Vinnova Fellow i Silicon Valley vid Nordic Innovation House. I uppgifterna ingick att trendspana, etablera ett nätverk inom innovation och hjälpa Nordiska startups att komma i kontakt med Silicon Valleys ekosystem. Huvudsyftet med vistelsen var att få en djupare förståelse för Silicon Valley framgångar för att sedan kunna ta hem kunskapen och bidra till att utveckla Sveriges innovationssystem.

Katarinas anser att näringslivet har en avgörande roll för att bidra till ett hållbart liv på jorden. Hon ser heller ingen långsiktig konflikt mellan att tjäna pengar och göra gott. Då hennes övertygelse är att det är genom näringslivet som vi kan få de snabbaste omställningarna till en hållbar värld. En värld baserad på medkänsla och glädje.


Katarinas föreläsningar ger insikter, metoder och kunskap för personer som vill lära sig mer om vad företag kan göra för att anpassa sig till de nya förutsättningarna -  skapade av den exponentiella tekniska utvecklingen och de nya framväxande kundpreferenserna och värderingarna, för att fortsätta vara framgångsrika i den dynamiska omvärlden. 

Här följer några exempel på föreläsningar; 

  • Secret Sauce of Silicon Valley – vad är det som har gjort Silicon Valley till världens innovations hub? Vad är det som gör Silicon Valley unikt idag? Vi tittar även på vilka trender som pågår just nu i Silicon Valley.
  • For A Better World –Det finns inget företag i Silicon Valley, värd sitt namn, som inte pratar om hur de bidrar till en bättre värld. Det är ingen slump. En tydlig vision är livsviktig för framgång. Vad är de nya definitionerna av vision och mission? Hur kan de definieras och skapas för att bli kraftfulla för organisationen?
  • The Lean Startup Way – Vad är Lean Startup? Vilka är de vanligaste utmaningarna att arbeta med metoden för startups respektive etablerade bolag? Förutsättningar för att arbeta med Lean Startup. Föreläsningen blandas med praktiska övningar, och anpassas efter önskad kunskapsnivå.
  • Innovation – Hur kan man komma igång med innovation? Förutsättningar för att skapa en innovativ miljö. Vanligaste fallgropar och framgångsfaktorer. . Vi tittar på verktyg och metoder, om tid finns gör några övningar. Föreläsningen blandas med exempel från faktiska företagscase.
  • Framtidens organisation och affär – Med utgångspunkt i allt som händer nu, blickar vi framåt. Vi vet att teknik  utvecklingen utvecklas exponentiellt. Kundpreferenser ändras. Omvärlden förändras. Hur kan framtidens affärer se ut? Hur är vi organiserade framöver? Hur kommer prismodeller ser ut? Och hur kommer det säg att många framstående bolag i Silicon Valley satsar på meditation?
  • Hållbarhet 2.0 –  Framtidens företag är hållbara och holistiska.
    De har hittat sin nisch i ekosystemet. Här tittar vi på hur man kan säkerhetsställa att nya satsningsprojekt, innovationer har hållbarhet som en naturlig del i affärsmodellen. Modell och arbetssätt. Förutsättningar.                       

                      

Tyvärr hittades ingen föreläsare.