Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Katharina Paoli

Förfrågan
Katharina Paoli är VD på Nudgd, Managing Director på A Win Win World och 
ordförande i nätverket Nudging Sweden. Hon är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och workshopledare inom nudging för hållbara val och har mer än 10 års erfarenhet som kommunikationsstrateg med fokus på CSR och hållbarhetskommunikation. Katharina har god erfarenhet av att genomföra beteendepåverkande projekt där nudging har tillämpats som metod för både kommuner, myndigheter och företag. Hon är också rådgivare åt Nordic Innovation House Cleantech Initiativ i Silicon Valley och medlem i Climate Reality Leadership Corps – Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan. 
 
 


Katharina föreläser om:
  • Nudging, en knuff för hållbara val - Hur kan vi med beteendevetenskapens hjälp göra det lätt att göra rätt? Vad är nudging och hur kan det användas? 
  • Hållbarhet, Hållbara val, Hållbart resande
  • Miljö
  • Beteenden 
  • Agenda 2030
  • Kommunikation
Katharina är en föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga att förmedla kunskap på ett inspirerande sätt. Hon vill att hennes deltagare ska få inspiration och verktyg för att kunna åstadkomma mer action och bättre ROI i sina hållbarhetsinitiativ, samt skapa mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid. Hon föreläser gärna för kommuner, företag, regioner och fastighetsägare. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.