Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kay Rung

Förfrågan
Kay Rung är empatitränare, medlare och bokförläggare.
Han har arbetat som konsult och utbildare i Sverige och internationellt sedan 1998. Han driver företaget Friare Liv tillsammans med Liv Larsson där de erbjuder utbildningar, konsultinsater  inom kommunikation och medling men ochså driver  ett bokförlag.
Kay har arbetat med kommunikationscoaching och medling med Nonviolent Communication som utgångspunkt sedan 2001.  
Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att hitta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete.
Tillsammans med Liv har han utvecklat en pedagogisk modell för att lära ut medling. Modellen beskrivs i Liv Larssons bok Medling med Nonviolent Communication och används bland annat på de kurser Friare Liv anordnar.
 
 


Kay Rung kan specialsy utbildningsdagar tillsammans med uppdragsgivare kring frågor som Kommunikation, samtal, konflikthantering och Nonviiolent Communication med syfte att hjälpa arbetsgrupper att  kunna hantera en mer komplex vardag, så att konflikter och utmaningar lättare kan hanteras med framgång.

Kay är ansvarig för de längre utbildningsprogrammen som Friare Liv genomfört  med över 45 årslånga träningsprogram i kommunikation. 

Exempel på föreläsningar ;

  • Varför fungerar feedback olika på olika människor och hur knäcker du koden att nå fram! Föredraget innehåller kartor att navigera med, praktiska färdigheter och tips att öva på för framgångsrik feedback!
  • Knäck kommunikationskoden Föredraget innehåller 4 nycklar som låser upp vanliga kommunikationsproblem. Introduktion till Nonviolent Communication
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.