Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kelly Odell

Förfrågan

Kelly Odell är amerikan (och svensk), utbildad både som präst och affärsman. Han ger ett ärligt och rakt perspektiv på dagens organisationer. Med en mångårig erfarenhet som aktiv chef i en stora globala företag har han levt i den verklighet han beskriver. Med en blandning av humor och energi tar Kelly Odell en självkritisk blick på det praktiska livet i organisationer. Hans special områden är förändring och ledarskap. Kellys hands-on inställning och underhållande stil gör att presentationen blir både tankeväckande och minnesvärd.Kunskap blir kompetens först när den kan användas för att skapa någon form av nytta. Det är därför mycket intressant att lyssna på andra som delar med sig av sina egna erfarenheter av att driva verksamheter. Att få mer gjort med mindre resurser och på kortare tid! Detta kan beskriva allas arbetssituation idag. Jakten efter effektivitet kan lätt få oss att tappa perspektiv på vår roll i organisationen. Känslan av att inte riktigt räcka till finns hos alla oavsett befattning och detta leder till frustration och missnöje. Kelly Odell visar på konkreta åtgärder för att skapa högprestationer och samtidigt uppleva tillfredställelse i tillvaron både utanför och på arbetet.

Ämnen Kelly Odell talar om:

-Ledarskap – Tio Budord för Ledare
-Förändring och krishantering
-Coaching och Motivation
-Affärsetik
-Förhandling - Få som du vill och gör motparten lycklig
-Få som du vill och gör motparten lycklig
-Mångfald och kulturella skillnader i affärslivet
-Arbetsglädje

Tyvärr hittades ingen föreläsare.