Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kenneth Malm

Förfrågan

Kenneth Malm är beteendevetare och har sedan 80-talet arbetat med att förebygga ohälsa i arbetslivet, bland annat som anställd på yrkesmedicinska kliniken i Örebro. Han såg att bristen på feedback  var ett stort och återkommande problem och sökte en metod att göra något åt saken. Han kom i kontakt med den amerikanska organisationspsykologen Robert D Pritchard som utvecklat en vetenskaplig metod och system för att mäta organisationers effektivitet och återföra informationen till medarbetarna.

Kenneth arbetar med metoden Pro Mes och erbjuder längre konsultprocesser inom denna metod men också kortare föreläsningar inom ämnen som feedback och motivation. 
Fortlöpande professionell feedback i arbetet är en av de viktigaste nycklar som behövs för att nå en lärande och ständigt förbättrande verksamhet.
- En verksamhet som lyfter genom att den förmår att ta vara på sina medarbetares vilja att vara med och utveckla och förbättra.
En annan huvudnyckel för framgång är och förblir ledningens helhjärtade engagemang för utveckling och förbättring. Utan ett brinnande engagemang från ledningshåll för verksamhetens samlade resultat, spelar det ingen roll hur fina verktyg och metoder som introduceras, om de så sker med pukor och trumpeter, utan ledningens helhjärtade stöd är och förblir de dömda att misslyckas.
 Det ni inte kan mäta och påverka kan ni inte förbättra!
säger Kenneth Malm.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.