Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kerstin Bäck

Förfrågan

 

Kerstin Bäck är traversföraren från Borlänge som blev rikskändis genom många framträdanden i TV, bl.a som stå-upp-komiker. Det många inte känner till är att hon idag är en mycket omtyckt och efterfrågad föreläsare för arbetslivet inom områden som ledarskap, förändringsfrågor och relationer människor emellan.
Kerstin Bäck är idag också enagagerad inom Kvinnojouren och Roks.Hon är en kvinna som har många erfarenheter. Kerstin Bäck har arbetat inom en stor stålindustri och känner väl till de förutsättningar och villkor våra stora industrier verkar under. Hon har också uppmärksammat och talat kring de förändringar som i dag pågår i våra organisationer. Med sig själv och sitt omvälvande liv som exempel berättar hon dråpligt, enkelt och tankeväckande om frivilliga och ofrivilliga förändringar i livet. Kerstin Bäck har gjort många uppdrag för läkemedelsföretag och berättat om sina personliga erfarenheter att vara diabetiker. 

Hon belyser sina historier utifrån olika synvinklar; ledarskap, motivation, manligt/kvinnligt och relationer människor emellan. "Man måste ta risker ibland i livet och man måste lita på sin egen förmåga!" säger Kerstin. Kerstin är en klok människa med personlighet, trovärdighet, humor och med en förmåga att lätt roa folk!

 Föreläsningrubriker: 
-Se möjligheter inte hinder
-Oss människor emmellan
-Manligt / kvinnligt
-Relationer

Tyvärr hittades ingen föreläsare.