Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kerstin Rahm-Sjögren

Förfrågan

Kerstin Rahm-Sjögren  arbetar som utvecklingskonsult med personlig utveckling på olika sätt. Hon är utbildad på socialhögskolan  och har arbetat som chef inom kommun och landsting med förebyggande arbete samt med med personal- och vårdutveckling. Tillsammans med Torgny Sjögren har hon boken “Att vara sjuksköterska och chef”
Kerstin Rahm-Sjögren  är en klok och varm kvinna med bred erfarenhet och stora möjligheter att specialanpassa varje uppdrag för respektive behov.Kerstin Rahm-Sjögren föreläser i enstaka uppdrag men  jobbar också med längre processer inom områden som ledarskap, självförstärkande grupper, bemötande, medarbetarskap, kommunikation, konflikter, samarbete och förändringsarbete. Kerstins grundidé i företaget är att inte har färdiga kurser/koncept utan att komponerar ihop en bra blandning för resp. uppdrag utifrån kunders behov.

Hon använder gärna nya och interaktiva metoder i sina uppdrag som ex Forumteater där deltagarna kan arbeta med konkreta situationer som man vill träna på.

Här följer några ämnen och teman som Kerstin gärna arbetar med.

-Ledarutveckling, både med chefer på strategisk och operativ nivå
-Stärka personal i möten med klienter, patienter, kunder
-Grupp- och teamutveckling
-Coaching/handledning i grupp eller enskildt.
-Uppdragskonkretisering
-Konflikthantering
-Tankarnas betydelse för våra liv och prestationer
-Vårdutveckling
-Hälsofrågor (att må bra, stress, utbränning, arbetsutmattning)
-Processutveckling av psykosocial arbetsmiljö
-Utvärdering

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.