Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kina Bergström

Förfrågan

Kina Bergström har en unik förmåga att lyfta individer till ”nästa nivå”. Hon inspirerar, berör och väcker lust hos människor att verkligen våga växa. Kina Berström är specialist inom individutveckling, ledarutvecklare och Mindset Coach, utbildad i såväl Sverige som USA. Hennes drivkraft är att hjälpa människor och team att nå sina högsta mål. Många skulle hålla med om att vår självbild är avgörande för de resultat vi får i olika sammanhang, men ytterst få pratar om att självbilden går att utveckla. Kina slår hål på myten om att förändring måste vara svår och besvärlig. Hon visar exempel på hur små förändringar i våra dagliga vanor leder till stora resultat.
 


Inom vilket område vill vi ta oss till nästa nivå?

Kina Bergström är verksam inom flera arbetsfält, varav en arena är Försäljning.  Under varumärket SäljEnergi erbjuder hon, tillsammans med kollegan Björn Strid, ett unikt koncept för säljarbete, med avstamp i säljarnas attityder och beteendestilar. Enkelt uttryckt får hela människan vara med i säljarbetet; inte endast den del som vi av tradition kallar säljande. Visionen är att skapa världens mest motiverade säljare med en ny attityd till ”sälj”. 

Oavsett område bidrar Kina Bergström till att medarbetare vänder trender och tar såväl sig själva som verksamheten till en högre nivå, individuellt och tillsammans med teamet.

Vill ni boka Kina, välj mellan föreläsningar och seminarier, säljdagar och kundanpassade säljutbildningar.

Mest efterfrågade föreläsningar:

-Så mentala frön och skörda framgång
-Hur vågar jag satsa när resten av världen står still?
-Tänk om lycka är en färdighet…
 
”Utan Kinas professionella coachning vet jag inte om jag hade vågat eller mäktat med att hålla fast vid en målbild som innebär total förändring för mig själv. I vilket fall hade det tagit mig betydligt längre tid att våga satsa på en helt ny roll. Jag vill ge Kina de allra bästa rekommendationer. Hon lockar fram saker hos mig själv som jag inte var medveten om. Därefter uppmuntrar hon mig att aktivt agera i enlighet med denna nya kunskap.”
Mats Bern
Technical Product Manager Multimedia Application Server (MMAS)
PDU common components, Ericsson AB
 
 
”En inspiration till att upptäcka och tro på att just din dröm kan gå i uppfyllelse. En metodik att hålla fast vid vad du vill göra och de facto nå ditt mål”.
Eva Insero, Rådgivare TRR Trygghetsrådet
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.