Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kiriaki Christoforidis

Förfrågan

 Kiriaki Christoforidis är berättare med rötterna i Grekland, stammen i Göteborg och grenarna i hela världen. Tidigare har hon har skrivit manus för scen och TV och ännu tidigare har hon arbetat som socionom med människor i Göteborgs kommun i åtta år. Kiriaki ger berättarföreställningar och föreläsningar om att Våga Tala, håller i workshops och kurser samt tar rollen som konferencier.Hon är också engagerad som berättarkonstnär i ett äldreomsorgsprojekt  i Vara. Storytelling:
I alla tider och i alla kulturer har människor berättat för varandra. Berättelsen har använts för att informera, undervisa, engagera och underhålla m.m. Men någonting hände, berättelserna tystnade och vi kom i från varandra, ända tills nu. Nu är storytelling återigen aktuellt inom allt fler arenor. Kiriaki berättar folksagor och myter från hela världen. Ensam eller tillsammans med musiker. Folksagorna talar till oss människor och ger oss en liten stunds vila i en annan värld, en värld där allting kan hända. En berättarföreställning kan passa på personalfesten, som avbrott eller inledning på konferensen eller på kick-offen. Programmet anpassas efter önskemål.

Storytelling i organisationer för gemenskap och lönsamhet:
Kiriaki leder kreativa och roliga workshops med storytelling som grund. Det kan vara kring ett aktuellt tema, tex bemötande, kommunikation eller manligt – kvinnligt. Det kan också vara arbetsplatsen som vill arbeta med sin identitet, sin historia och framtid, kärnvärden och varumärke. Kiriaki arbetar med att vaska fram de egna berättelserna, de som finns där i den gemensamma erfarenhetsbanken och säger något om vem man är. Efter en hel- eller halvdag har deltagarna lärt känna både varandra och arbetsplatsen bättre. Dessutom har ett berättarkapital skapats som utgör ett användbart verktyg för den interna kommunikationen. Vill man slipa på berättelserna så kan det även bli ett verktyg för den externa kommunikationen, tex vid marknadsföring eller presentationer. En bra berättelse som framförs på ett levande sätt väcker känslor och skapar bilder. En bra berättelse ger liv åt kärnvärden och stärker varumärket. En bra berättelse lönar sig.

Workshop Våga Tala/Presentationsteknik
Väldigt många människor lider av stå och tala inför grupp.
Under mycket avslappnade former leder Kiriaki övningar som går ut på att stärka rollen som talare inför publik. Vi tittar på hur och vi tittar på vad.

Konferencier
Kiriaki har också vana vid arbete som konferencier

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.