Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kjell Dahlin

Förfrågan

Kjell Dahlin är fil kand i retorik och har 25 års erfarenhet av kommunikationsfrågor i närsingsliv och offentlig verksamhet. Han är en inspiratör kring attityd, arbetsglädje och kundbemötande.Han är grundare av retorikbyrån Popretorik och har skrivit boken "Popretorik" – upplevelsekommunikation som övertygar (Liber)  som vann hedersomnämnandet i tävlingen Årets Ledarbok. Att vara en upplevelsekommunikatör är att inse att handlingar kommunicerar effektivare än vad ord och skrift gör. I dessa tider räcker det inte att påstå saker, du måste visa det i konkret handling! Det är först då det blir kraftfullt, unikt och bra retorik.Du måste i varje given kommunikativ situation fundera på om du inte kan "översätta" dina ord till handling. I sin föreställning Kundbemötandet talar Kjell Dahlin om det allra viktigaste i en kundrelation "mötet" med den enskilda kunden. Han menar att kundbemötande är dagens enda konkurrensmedel. Allt handlar om kommunikation och kundens upplevelser av företaget. Kjell Dahlin beskriver just det, på ett humoristiskt och medryckande sätt.

Eller som han så ofta säger:
"Ett varumärke blir aldrig starkare än dess medarbetares handlingar och beteende."

Gå in och lyssna på Kjell på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=WFt59IvbWl0

Ämnen som Kjell talar om:

-Kundbemötande
-Företaget som varumärke
-Employing Branding
-Retorik
-Kommunikation
-Storytelling
-Service

Tyvärr hittades ingen föreläsare.