Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kjell Kampe

Förfrågan
Vad innebär det att byta kultur och språk mitt i livet?
Att komma till ett land där man kanske har en helt annan syn på förhållandet mellan man och kvinna, hur arbetet ska vara organiserat, hur man bäst lär sig i skolan och uppfostrar barnen. Allt ska man lära sig leva med på ett nytt, främmande språk som man helst behöver behärska i de flesta av de situationer livet har att bjuda på; man ska kunna arbeta på det nya språket, umgås med grannar och vänner, kanske kunna bli förälskad på det nya språket. Allt egentligen - utom att uppfostra sina barn på det nya språket, där bör man nog hålla sig till sitt modersmål.
Kjell Kampe är utbildare och konsult och arbetar i en egen firma Amadeus – Kultur- och Språkmöten.  Hans målsättning är att underlätta för det svenska samhället och företag att tillgodogöra sig den kunskap och erfarenhet som människor med rötter i andra kulturer och med annat modersmål än svenska har. Han har tidigare arbetat som lärare i svenska för invandrare i många år och med utbildningsbistånd i ett stort antal länder i Afrika, Asien och Östeuropa.
 


Kjell börjar ofta sina föreläsningar med en intensiv interaktiv föreställning där deltagarna får pröva på hur det känns att byta språk och kultur. Det brukar bli många skratt, men några fastnar nog i halsen. Föreställningen ger en bra bakgrund till den föreläsning som följer;
 
Vad är en kultur? På vilka områden är det störst risk för kulturkrockar? Vad kan vi göra för att undvika dem? Vad är det som är svårt när jag ska lära mig svenska? Var kommer problemen i kommunikationen i vardagsliv och arbete? Hur vi kan få kommunikationen att fungera bra trots vissa språkliga brister och kulturella skillnader?
 
Kjell arbetar
-         med personal från förskola till vuxenutbildning, med elever f o m årskurs 8.
-         med personal inom arbetsmarknad, socialtjänst, sjukvård och äldreomsorg
-         med biståndsverksamhet, såväl svenskar som ska arbeta utomlands som på kurser för deltagare på utbildningar i Sverige
-         med alla organisationer som önskar förbättra sin förmåga att ta till sig annan än helsvensk kompetens.
 
Kjell är också en uppskattad kåsör i olika sammanhang där han lättar upp stämningen med dråpliga och tänkvärda exempel på kulturkrockar.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.