Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lars Andersson

Förfrågan

Lasse Andersson arbetar med att föreläsa om funktionshindren adhd och aspergers syndrom.

Han är diplomerad coach, diplomerad Npfcoach och har lång erfarenhet av att arbeta med utvecklandet av metoder och stöd till vuxna och barn med adhd och aspergers syndrom. Lasses föreläsningar handlar om hur man bemöter vuxna eller barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Med många exempel och vardagsnära beskrivningar ger oss Lasse bra metoder och hur vi arbetar mot stor självständighet och hög livskvalitet.Är det bara negativt med att ha adhd eller aspergers eller kan det finnas möjligheter i dessa diagnoser? Är man verkligen sin diagnos eller är man en individ med diagnos?

Kan du som personal vända det negativa till något positivt?
Ser vi möjligheterna?

Lasse  fokuserar mycket på hur vi förhåller oss till andra människor oavsett funktionshinder eller inte. Med det coachingbaserade förhållningssättet passar föreläsningarna utmärkt för personalgrupper som behöver utvecklas och där gruppen hamnat i stå.
Man kan också boka upp honom för kortare föreläsningar på sina personalutvecklingsdagar där han belyser hur vi använder vår kompetens i arbetslaget och fokuserar på möjligheter istället för det omöjliga. Se varandras tillgångar.

Med sin långa bakgrund i arbete med människor och sin svåra uppväxt, ger han nya perspektiv på arbetet med människor och visar hur man kan komma ur det svåra och istället lyckas.

Ämnen Lasse talar om:

-Hur tar sig funktionshindret ut i vuxen ålder? 
-Skapa ett självständigt liv 
-Coachingbaserat stöd - hur tänker vi? 
-Vilka problem kan finnas? 
-Vilka metoder kan vi använda? 
-Grunderna om funktionshindren 
-Hur känner vi igen en person, med tex ADHD, utan diagnos? 
-Principer för en bra kommunikation med brukaren

Tyvärr hittades ingen föreläsare.