Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lars Einar Engström

Förfrågan

 

Lars Einar Engström har arbetat med organistaions- och affärsutveckling i 30 år både i Sverige och övriga Europa. Han har bott och arbetat i Paris och London och haft positioner som VD, marknadschef och personalchef. Han är utbildad psykolog och skrivit böcker om jämnställdhet och föreläser för företag och organistaioner kring detta ämne.

Han är en talare som är både underhållande och provocerande!Lars Einar arbetar även med seminarier, böcker och rekrytering.Här följer några teman som Lars Einar gärna talar kring;

En sexists bekännelser -  Einar berätta sin historia om hur han diskriminerat kvinnor under större delen av sin tid i näringslivet. Han berättar om hur det ser ut på arbetsmarknaden idag och hur ditt företag kan ta flera steg i rätt riktning med så kallade "Blandade grupper" och få fler kvinnor på chefspositionerna.

Har ditt företag råd att inte vara jämställda?
Det finns dokumenterad koppling mellan lönsamhet och företag där man har blandade grupper avseende kön, etnicitet och ålder. I Sverige har många män svårt att se att en jämnare könsfördelning leder till ökad lönsamhet. Ett företag som inte arbetar aktivt med ett medvetet jämställdhetsarbete riskerar därför sämre företagsutveckling, negativ publicitet som på sikt leder till minskade marknadsandelar och försvagat varumärke. Har du och ditt företag råd att inte vara jämställda?

Ledarskap och organisationsutveckling. Vad vet vi om framtidens ledarskap?


Böcker
"En sexists funderingar -2010"
"En sexists bekännelser - 2005"
"Sexistens karriärshandbok för unga kvinnor 2007" han har också medverkat i antologin "Våld till vardags- 2008"

Tyvärr hittades ingen föreläsare.