Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lars Ingmar Johansson

Förfrågan

"När livet hänger på en skör tråd får tillvaron en ny dimension" säger "mannen med fem liv" som efter svåra krigsupplevelser i inbördeskrigets Iran och två svåra bilolyckor tagit sig tillbaka till livet med hjälp av fysisk och mental träning.
Lars - Ingmar har arbetat som mental tränare inom svensk elitidrott, men även varit aktiv friidrottare, lärare och rektor .Han har också arbetat som illusionist och vunnit Svenska mästerskapet i Scenmagi. Alla sina erfarenheter tar han med sig när han föreläser om "Nycklarna till din inre styrka" där han tar upp ämnen som
Hjärnans hemligheter ,Självförtoende, Självinsikt, Stress som kraftkälla, Avslappning, Mental träning och kroppens eget apotek.  Lars - Ingmar kan också föreläsa om ledarskap, arbetsglädje, hälsa  och föräldraskap.Här följer exempel på  ämnen som Lars Ingmar kan anpassa till olika målgrupp:
Hjärnans hemligheter - Mental träning
Självförtroende, Glädje,  Mål och motivation 

  • utifrån deltagarnas behov och förutsättningar 

 

Kommunikation
Värdens starkaste vapen? Språket. Kroppsspråk - språk.
Subliminal perception - det undermedvetna uppfattar mer än det medvetna.
Ledarskap och Hälsa - En organisation blir aldrig bättre än hur människorna i den mår. När datorn inte fungera beställs service , lika självklart ska det vara att en medarbetare får snabb hjälp när han/hon har tankarna på annat håll och inte kan prestera det bästa.

Om hälsa: Var hämtar du din kraft? Från nollhälsa till plushälsa. Utmattning- en individs kamp för mening. Kropp och själ två sidor av samma mynt. Om alkohol - droger och svåra samtal

.

Om Ledarskap

Värdegrund- Ärlighet, öppenhet,pliktkänsla, - kan mål och värderingar delas av alla?

Styra organisationen- om decentralisering, självständighet, information, motivera och inspirera , om det inte fungerar Ingrip och Fatta beslut!

Chefens eget stöd - utbildning, värderingar, läromästare, visioner, mål, självkännedom och självinsikt.

Lars Ingemar kan med sin breda erfarenhet som pedagog , mental tränare , artist och föreläsare lyssna av sin målgrupp och anpassa sina föreläsningar till specifika behov.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.