Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lars JO Larsson

Förfrågan

 

Föreläsare Lars J O Larsson tar organisationer från inspiration till resultat inom ett brett kommunikationsområde: imponerande kundbemötande och klagomålshantering, svåra samtal, effektiva möten, personlig effektivitet, konsultativt sälj, retorik och förhandlingsteknik. Lars är en magisk historieberättare och en skicklig kommunikatör.

 Föreläsningar med Lars J O Larsson


GEMENSAMT OCH IHOP
När alla drar åt samma håll blir det ett otroligt drag? Varför gör inte alla som ni kommit överens om? Vem ska lösa alla problem som uppstår? När man vill se och förändra en människas beteenden till det bättre, använder man KBT, kognitiv beteendeterapi. Om det är en hel organisation gör man på samma sätt? Alla behöver förstå vad som gäller, hur alla bör agera, i alla situationer. Och att hitta drivet att inte bara tänka på det – utan att också göra det!? Grunden för Lars föreläsning är: Det är helt ok att vara som du är! Bara du gör det du ska! Mindre prat, mer hockey!? När alla kan se och vända sina beteenden till positiva verktyg i sitt arbete, blir förändring lätt.


IMPONERANDE BEMÖTANDE – KUNDSERVICE ÄR GRUNDEN TILL ALLT
Ett gott bemötande skapar arbetsglädje? Föreläsningen ger dig rätt färdigheter för att göra hängivna anhängare av era kunder. Du lär dig också att vända besvärliga situationer, som reklamationer, klagomål och missnöje, så att kunden blir imponerad.

FÖR ÄNDRING – VÅGA SLÄPP SARGEN OCH GE DIG UT PÅ ISEN
Tillsammans med skådespelaren Per Graffman visar de kraften i förändring med perspektiv från teater, kommunikationsteori, musik, ledarskap, psykologi och liv.

KONSTEN ATT HANTERA BESVÄRLIGA PERSONER -  hur konflikter föds och göds och vad  var och en kan göra för att avbryta negativa spiraler.

”Jag hade nöjet att delta i en utbildning för riksdagskandidater. Lars J O Larsson ledde den på ett engagerat och inspirerande sätt. Och han lärde ut många praktiska tips om hur man får människor att lyssna, förstå och hålla med.?”
Lennart Levi, Karolinska Institutet & Riksdagen
EndFragment

Tyvärr hittades ingen föreläsare.