Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lars Lindsjö

Förfrågan

 

Lasse Lindsjö är leg psykolog och har specialistkompetens i pedagogisk psykologi och arbetar idag med kompetensutveckling och andra utvecklingsuppdrag. Har långvarig erfarenhet av arbete som psykolog i förskola och skola, lärarutbildare och rektorsutbildare.

Lasse Lindsjö har tidigare under många år varit anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad. Under dessa år arbetade han med vanliga psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd, framför allt med utagerande barn och ungdomar, men också mycket med kompetensutveckling.

Svåra samtal blir goda samtal.
-Förhållningssätt och relationsskapande strategier vid samtalskontakter med föräldrar
-När den andra försöker bemästra eller hakar upp sig – hur hantera ”baklås” utan att förlora relation och utvecklingsmöjligheter
-Att uttrycka känsliga saker utan att kränka
-Samtal som motverkar schismer och istället leder till förändring och utveckling
-Konflikthanteringsstrategier i känsliga lägen

Utåtagerande barnen och ungdomarna - Orsaker och pedagogiska strategier
Lars Lindsjö talar om ett svårt ämne och gör det mycket konkret. De utåtagerande barnen och ungdomarna beteenden blir lättare att förstå och agera efter.

-Förstå orsaker till utåtagerande beteende och koncentrationsstörningar hos barn och ungdomar.
-Normbildning, utveckling av empati och impulskontroll.
-Bemötande: pedagogisk metodik, konstruktiva förhållningssätt.
-Att välja strategi - för rätt bemötande

Lasse föreläser även om:

-Den välfungerande gruppen
-Konflikthantering
-Ledarskap
-Pedagogens förändrade yrkesroll och ledarskap
-Strategier för att motverka nedslitning
-Åtgärdsprogram
-Individuella Utvecklingsplaner

Lasse hjälper er gärna med:

-Handledning
-Konsultation till olika personalgrupper
-Arbetslagsutveckling/Teambuilding
-Skolutveckling
-Ledarutveckling

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.