Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lasse Ekevärn

Förfrågan

Lasse Ekevärn har arbetat på många poster i den kommunala organisationen i Örebro, som lärare, rektor men också som chef för  den kommunala enheten Tillväxt och Utveckling

Under de senaste åren som han verkat som Näringslivschef har han speciellt arbetat med att skapa en kommunal organisation som på ett effektivt sätt arbetar med service och bemötande för alla medborgare, brukare ,kunder, företag och samarbetspartners.

Lasse kan verkligen beskriva denna process och dela med sig av erfarenheter och lärdomar som gjorts under resans gång.

Idag är Lasse konsult och kan inspirera andra kommuner  och organisationer att arbeta med service och samarbete med näringslivet. Han kan också agera moderator med mycket engagemang, värme  och scenvana.

 Här kommer några ämnen som Lasse gärna talar kring; 

  • Kommunens relation till Näringslivet
  • Kommunens service till företag
  • Regional utveckling , samverkan mellan kommuner
  • Ledarskap

Lasse är en fokuserad, varm och påläst moderator som genom sin närvaro lyfter de människor som ska agera på scenen med sitt genuina engagemang. Han talar så alla förstår och är både pedagogisk och humoristisk.

Här följer några områden som Lasse gärna modererar;

  • Utbildning
  • Utveckling
  • Samverkan
  • Samarbete och arbetsmiljö - relationer mellan människor 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.