Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lasse Gustavsson

Förfrågan

Lasse är brandmannen som "levde vidare" .

I en tragisk olycka i början av hans karriär skadade han sig svårt . Skadan ledde till att han omvärderade sitt liv. Han har skrivit om detta i boken "Leva vidare". I dag är Lasse en mycket efterfrågad föreläsare inom  områden som mental träning, friskvård, kreativitet, förändring och person och organisationsutveckling. Ett möte med Lasse är en upplevelse ingen lämnas oberörd.Ämnen som Lasse Gustavsson talar om:

-Medarbetarskap
-Att följa sin längtan
-Personlig ledarskap
-Teamet
-Konflikthantering
-Lust till förändring
-Kommunikation
-Dina tankar dina möjligheter
-Mötets oanade möjligheter

Tyvärr hittades ingen föreläsare.