Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Leili Falsafi

Förfrågan

Leili Falsafi är leg. psykolog och Fil.Dr i Utbildnings- och utvecklingspsykologi. 

Leili har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändring i både privat och offentlig sektor där fokus har varit samspelet mellan organisationers kultur och struktur och samhällsutveckling.Leili pratar också om förändringar som är relaterade till paradigmskifte och övergången från industrisamhället till informationssamhället.

Vad innebär det för en verksamhets organisation?
Vad innebär det för chefer och medarbetare?
Vilka värderingar förändras?
Vad är kompetens idag och i framtiden

Leili föreläser också om:
Mångfald och verksamhetskulturer
Ledarskap och medarbetarskap i framtidens verksamheter
Att skapa genuint inkluderande organisationer – det pratas mycket om mångfald, lika behandling, jämställdhet, tolerans och acceptans. Varför kommer vi inte längre?

Särskilt om skolan:
Föreläsningar, seminarier och workshops kring:
Förändring och modernisering av skolan; en skola för samtid och framtid
Lärare nu och i framtiden, lärarlett lärande istället för lärarledd undervisning
Digitala verktyg och utveckling av elevers förmågor
Att arbeta med lärares och elevers identiteter i skolan – lärarens läraridentitet och läridentitet när skolan står inför förändring
Läridentitet – en nödvändig identitet för framtiden; systematiskt och medvetet arbete med elevers identiteter
Inkluderande skola och klassrum
Organisation och ledarskap i skolan

Leili arbetar inte med färdiga rubriker utan föredrar att komma överens om rubrik och innehåll i samråd med uppdragsgivare.
Föreläsningsstil: Rak och tydlig, noggrann med balansgången att ta hänsyn till målgruppens realitet och samtidigt utmana och väcka tankar. Förankrad i teori och empiri med praktiska erfarenheter för att exemplifiera från privata och offentliga verksamheter. Tycker även att det är viktigt att förmedla och relatera till olika perspektiv. Föredrar att arbeta med frågor under pågående föreläsning även i stora grupper, istället för att spara frågor och reflektioner till slutet.

Föreläser på svenska, engelska och spanska.

Leili har även studerat tillämpningen av mångfaldsstrategier i internationella organisationer i England. Leili Falsafis föreläsning tar upp mångfaldsfrågorna på ett lättillgängligt och systematiskt sätt. Leili Falsafi diskuterar mångfald i arbetslivet ur ett individualistiskt perspektiv. Huvudpoängen är att vi måste utsätta det välmenande men otydliga begreppet mångfald för en kritisk granskning. Mångfald är nödvändigt i ett samhälle som förändras men måste bygga på individuella förutsättningar.

Vad betyder mångfald? Är det att det finns ett antal personer med mörk hy på en arbetsplats eller i en skola? Eller är det andra inre egenskaper som kulturell och social variation begreppet handlar om? Är ökad mångfald i arbetslivet ett självklart mål? Vad händer med de människor som tvingas in i en mångfaldsdiskussion utan att ha redskap att diskutera frågorna?
Föreläsningen passar t.ex personalutbildningar på olika nivåer i företag, organisationer, föreningar eller myndigheter samt som kurser inom personaladministration.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.