Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lena Olsson

Förfrågan

Rasism och värderingar i vårt kulturarv

Lena Olsson är läraren och forskaren, som visar på hur rasism och fördomar och värderande perspektiv förmedlats i våra läroböcker och digitala lärresurser från 1800-talet och fram till idag. Lena Olsson lyfter fram både det problematiska och tragikomiska i dessa massmedia. Hon visar på förändringarna över tiden, på hur former förändras men värderingsmönster består. Men Lena diskuterar också hur vägen fram ser ut i en global och digital värld.På engagerat och initierat sätt rullar Lena Olsson upp rasismen och fördomarna i ett historiskt perspektiv. Titeln på hennes tvärvetenskapliga avhandling från 1986 är Kulturkunskap i förändring. Läromedel och digitala lärresurser är Lenas expertområde. Hon har publicerat flera studie bl.a. om Vad som förändrats över tiden efter avhandlingen (2007) och nedslag i digitala lärresurser (2009). 2010 presenterade hon en artikel om att öka den professionella användningen av digitala lärresurser på en internationell konferens i San Diego.

Lena Olsson är fil.dr. och f.d. undervisningsråd.

Ämnen:
- Rasism och värderingar i vårt kulturarv
- Hur utvecklar vi ett kritiskt och interkulturellt förhållningssätt?
- Att öka den professionella användningen av digitala lärresurser.
- Att möta förändringar
- Bilden av Nordafrika
- Bilden av Finland
- Läromedelskunskap

Röster:
"En imponerande exposé! Lena väcker en medvetenhet om hur snävt vi betraktar vår omvärld."
Elisabeth Lindmark, Handen

"Intressant och stimulerande. En bra grund för fortsatta samtal om värdegrundsfrågor och kritiskt förhållningssätt."
Monica Sandorf, RUC, Göteborgs universitet.

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.