Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lena Rindner

Förfrågan

Lena Rindner är medicine doktor i allmänmedicin, distriktssköterska med specialistkompetens inom klimakteriet, hjärtsköterska och föreläsare. Hon har disputerat vid Göteborgs universitet 2021 i ämnet Kvinnors hälsa och klimakteriet och har många års dokumenterad erfarenhet av klimakterierådgivning. 

Hon har arbetat inom primärvården i över 30 år främst med samtal inom psykisk ohälsa, hjärt-kärl/hypertoni, inkontinens, demensutredningar och klimakteriehälsa. 
Idag arbetar Lena främst som forskare med olika forskningsprojekt, som handledare, och med verksamhetsutveckling,  föreläsningar/ kurser främst inom klimakteriet.Lena Rindner föreläser om; 

Kvinnors hälsa mitt i livet - en föreläsning om klimakteriet.  

Klimakteriehälsa angår de allra flesta av oss – antingen genomgår vi själva klimakteriet eller så har vi kvinnor i vår närhet som gör det, i hemmet, på arbetsplatsen och i vardagsmöten. 
Hur ska vi få kvinnor mitt i livet som är drabbade att må bättre både i hemmet och i arbete? 

Föreläsningen ger deltagarna; 

  • Medicinsk information om hur kroppen fungerar
  • Information om vanliga symtom mitt i livet.
  • Information om kardiovaskulär och psykisk hälsa
  • Urogenitala symtom
  • Sexualitet och lust
  • Aktuella behandlingsalternativ vid klimakteriet
  • Tips och idéer om hur du genom träna ditt förhållningssätt till olika utmaningar och belastningar i vardagen för att öka din livskvalitet och stärka din hälsa

Utöver detta beskriver Lena  hur belastningen från livsstil, karriär, träning, familj och klimakteriet kan påverka varandra och balansen i livet.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.