Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lennart Lindén

Förfrågan
Lennart är en av landets mesta erfarna föreläsare och utvecklingskonsulter och har vid två olika tillfällen varit nominerad till Sveriges bästa föreläsare.
Lennart har en unik dynamisk förmåga att på ett lättsamt sätt nå fram till såväl chefer som medarbetare med sitt budskap. Han är lätt att förstå och det han säger sitter kvar länge i medvetandet.
Lennart pratar rakt på sak och hans budskap har, med många konkreta exempel, en mycket hög igenkänningsfaktor. Hans utgångspunkt är att även en besk medicin går ner lättare med hjälp av en dos humor.
Lennart har under trettio år varit officer och utbildare i försvaret och därefter arbetet många år som utbildare i näringslivet.
Ledarskapsutbildning, teamutveckling, konflikthantering samt föreläsningar är några av Lennarts specialiteter. 


Här följer några ämnen och rubriker som Lennart gärna föreläser kring;
Det inre arbetsmiljöarbetet – om motivation, engagemang och samarbete. 
Medarbetare eller Motarbetare – om konsten att vända ett missnöjesklimat, 
Bemötande – eller skulle du vilja ha dig själv som arbetskamrat?
Arbetar vi tillsammans eller bara samtidigt? – individualister eller lagspelare? 
Skall chefer vara som kakelugnar, järnspett eller geléhallon?– om att våga vara chef.
 
Innehållet i föreläsningarna kan skräddarsys för att vara anpassat till uppdragsgivarens särskilda behov.
 
Lennart är medförfattare till tre böcker.
Den första boken från 2009 heter Manligt, kvinnligt, mänskligt och handlar om hur män och kvinnor kan samspela på bästa sätt. 
Den andra boken från 2011 heter Medarbetare eller motarbetare - konsten att vända ett missnöjesklimat. Boken tar upp ett problem som ofta undviks, nämligen varför vi tillåter några få missnöjda personer på våra arbetsplatser att förstöra för så många andra. 
Den tredje boken från 2013 heter Omstart – ledarskapet för radikal förnyelse Boken är en handledning i konsten att gå vidare när organisationen eller företaget nått vägs ände. Då det inte längre hjälper med många små förändringar.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.