Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lennart R Svensson

Förfrågan

Skådespelaren som blandar allvar med skrattgaranti!

Ända sedan 1988 har Lennart R J Svensson rest land och rike runt till personalgrupper, både på företag och inom den offentliga sektorn, med sina föredrag och kurser om samverkan och relationstekniker. Många är de som lärt sig mer om sitt och andras kroppsspråk genom hans roliga och tänkvärda föredrag eller workshops. Det kan vara en butikskedja som vill motivera sin personal till bättre kundkontakt. Det stora elektronikföretaget som vill vässa sin säljarkår. En skola som vill öka samarbetet inom kollegiet eller läkare som vill bli bättre på att vara mentorer. Alla mår vi så mycket bättre om vi förstår det som händer mellan oss. Kan vi förändra vårt kroppsspråk och kommunikation kan vi komma så mycket längre. Vi får lära oss handfasta tekniker som ger omedelbar effekt. Och dessutom är det roligt. Föredragen är väldigt populära och kan även hållas på engelska. Moderator / Debattledare / Konferencier/ Programledare
Lennart R Svensson har haft många uppdrag som den sammanhållande personen i större sammanhang som galor och events. Hans kunskaper om kroppsspråk och kommunikation kan vävas in i uppdraget och bli till uppskattade skrattpauser under dagen. Lennart tar även uppdrag där det gäller att bygga upp en dag med innehåll och utformning. Kanske kombinerat med film och /eller teater.

Improvisationsteater/ Underhållning
Tillsammans med kollegor som Helge Skoog, Pia Johansson, Johan Paulsen gör Lennart underhållande improvisationsteater. Pålästa och laddade till tänderna kommer de till konferenser och personaldagar och gestaltar med humor det ni vill ha sagt. Alla shower är skräddarsydda just för er och kan innehålla mer eller mindre av förändringsarbete, kroppsspråk eller samverkan. Eller kanske bara underhållning. Skrattgaranti utlovas.

Lennart R Svensson har roat, utvecklat och gett upplevelser i över 20 år!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.