Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lina Thomsgård

Förfrågan

Lina Thomsgård, är en av den nya medievärldens främsta opinionsbildare.
Hon driver Rättvisförmedlingen och blev nyligen utsedd till Årets Stockholmshjälte av DN, Årets Wendela av Aftonbladet. Supertalang av
Veckans Affärer och årets Nöjesförbättrare av Nöjesguiden.
 
 
Efter två år med Rättviseförmedlingen har medieklimatet i Sverige förändrats och närmare 30 000 rättviseförmedlare har tillsammans utrotat ursäkten "det fanns inga andra", genom att konstruktivt och konkret motverka skevheter och underrepresentation. En idé som blev till verklighet genom att låta människor gå samman via nätet för att åstadkomma förändring.
 
Lina Thomsgård  föreläser om;

Rättviseförmedlingen -att göra skillnad på nätet
 
Drömmen om Rättviseförmedlingen - bakgrund och vision
Hur har arbetet fungerat, vilka är lärdomarna?
Vad blir nästa steg? Internationell utveckling...?
Lina inspirerar dig  hur de kan göra skillnad via nätet, genom att berätta om resan med  ett av Sveriges mest framgångsrika jämställdhetsprojekt.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.