Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Linda K Nordfors

Förfrågan
Linda K Nordfors har definierat och namngivit den passionsdrivna ekonomin. 
Det var genom hennes arbete som konstnär, entreprenör och affärsutvecklare inom 
kultur- och hållbarhetsområdet som hon upptäckte och definierade den passionsdrivna ekonomin. 
Linda är en av initiativtagarna bakom PUNKS. PUNKS står för Passionsdriven Utveckling av Näringsliv Kultur och Samhälleoch är en nationell organisation som hjälper passionsdrivna aktörer och offentliga verksamheter att förstå och 
utveckla den passionsdrivna ekonomin. 
 


Exempel på teman Linda gärna föreläser kring;

  •  Passionsdriven ekonomi och hållbar samhällsutveckling
  • Passionsdriven ekonomi och kulturens frihet
  • Passionsdriven ekonomi ger liv till städer och landsbygd
  • Passionsdriven ekonomi och konsten att leva på det vi älskar
  • Passionsdriven ekonomi och hur den kommer förändra allt
Som talare har Nordfors en stark närvarokänsla och ett fångande engagemang, oavsett om hon talar om hur konst kan förändra stadsdelar eller hur man förverkligar sina drömmar.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.