Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lisbeth Hagman

Förfrågan
Lisbeth är konsult inom äldreomsorg och kvalitetsutveckling inom vården. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med inriktning mot medicin och geriatrik men har också vidareutbildning inom  vårdyrkespedagogik och hälso-och sjukvårdsadministration och är dessutom certifierad tillväxtledare. Hon har en bred erfarenhet av äldreomsorg och varit verksam inom de flesta områden och innehaft flera chefsbefattningar inom både kommunal och privat verksamhet.

Lisbeth talar kring ledarskap, engagemang, kvalitetsutveckling och social dokumentation för såväl chefer som personal inom vård och omsorg.
Här kommer ett antal ämnen som Lisbeth har föreläst kring;

  • Att leda sin verksamhet och inte låta verksamheten leda mig.
  • Det evidensbaserade ledarskapet
  • Engagemang och delaktighet i kvalitetsarbetet
  • Att leda äldreomsorg i konkurrens
  • Utvecklingsbehov inom äldreomsorgen, t.ex. hur skapas vardagskvalitet, metoder för att se det individuella och inte alltid uttalade önskemålen.
  • Social dokumentation i praktiken.
Lisbeth uppfattas som mycket erfaren och kunnig inom området äldreomsorg. Hon har lätt att fånga åhörarna och i sina föreläsningar som både engagerar och berör. Hon bygger sina anföranden på evidensbaserad kunskap men omsätter kunskapen till den praktiska vardagen. Praktiska exempel åskådliggör och ger åhörarna möjlighet till igenkännande. Hon har lätt för att föra dialog med åhörarna även om gruppen är stor och fungerar i många sammanhang också som moderator.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.