Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lolo Lindström

Förfrågan

Sedan 1991 har Lolo Lindström arrangerat kurser och bedrivit konsultverksamhet inom områdena som professionell kommunikation och psykosocial arbetsmiljö. Lollo Lindström  är fil. mag, engagerad föreläsare  och uppdaterad med aktuell forskning. Hon har också med sig erfarenheter av att vara egen företagare och
politiker.Lolo föreläser och arbetar med utbildningsdagar inom ämnen som:
Att skriva i tjänsten, Krishantering, Svåra samtal, Medarbetarsamtal, Mötesteknik och Mångfaldsfrågor.


Att skriva i tjänsten
Utbildning under två heldagar som ger deltagarna möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera det skriftliga språket och nå ut med ett budskap.

Det kan handla om att skriva löpande text, rapporter, PM och protokoll.Lolo inspirerar deltagarna, med hjälp av många övningar, att göra sina texter begripliga, korrekta, läsvänliga och med en struktur som utgår från Språkrådets Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler. Utbildningen gör det roligare för tjänstemän att skriva texter och enklare  för mottagare att förstå texter.


Professionella samtal
För beslutsfattare, HR personal och andra erbjuder Lolo föreläsningar och utbildningar inom samtalsmetodik. Hon tar upp ämnen som balans mellan förnuft och känsla, kommunikationsteori, förhållningssätt, individ - och gruppsamtal, värderingar, försvar, behovsorienterat beteende och kroppsspråk.


Den mångkulturella arbetsplatsen :

Kulturella skillnader ger dels fördelar, ekonomiskt och arbetsmässigt, dels svårigheter. Till exempel attityd som bygger på värderingar och kommunikation i ord och kroppsspråk. En genomarbetad mångfaldspolicy är ett bra styrdokument för en väl fungerande arbetsplats.Tyvärr hittades ingen föreläsare.