Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lotta Pahleteg

Förfrågan

Mindfulness med Lotta Pahleteg

På många arbetsplatser är det ständigt något som tar uppmärksamheten i anspråk utan att vi är medvetna om det. Någon går förbi, telefonen ringer, ett sms plingar till, nya mejl ramlar in, någon ställer en fråga, det ena mötet avlöser det andra. Hjärnan går på högvarv, kroppen blir spänd utan att vi är medvetna om det förrän det verkligen känns. Vi blir helt enkelt inte effektiva, vi mår sämre, vi kommer ur balans. Vi är inte de strålande personer som vi är ämnade att vara och det påverkar vår arbetsinsats.Mindfulness, som oftast översätts till medveten närvaro, är ett förhållningssätt och en metod att vara i stunden och uppleva den precis som den är oavsett vem vi är, var vi befinner oss eller vad vi sysselsätter oss med. Det är ett sätt att öva oss att hitta tillbaka till vår egen förmåga att välja vart vi vill rikta vår uppmärksamhet och våga vila i vår inneboende medvetenhet, vår vishet.

Mindfulness bidrar bl a till att:
- Vi upplever mindre stress trots att inget i den yttre världen förändrats
- Vi får större tillit till vår egen och andras förmåga
- Våra samarbeten förbättras
- Vårt tålamod och koncentration ökar
- Vi blir kreativare och effektivare
- Vår sömn förbättras
- Vi lär oss förhålla oss till svårigheter på ett annat sätt vilket gör att vi upplever att de minskas eller lindras
- Vi känner större tacksamhet och glädje för det liv vi lever och för den vi är

Tänk om vi kunde få mer av detta tanke- och förhållningssätt på våra arbetsplatser – vad skulle då hända med ekonomin, lönsamheten och attraktionskraften?

Lotta har utbildat sig inom personal, arbete och organisation med inriktning pedagogik vid Stockholms universitet, vuxendialogledare hos Sensus och är certifierade ICF coach. Hon har även utbildat sig inom yoga och mindfulness. Alla erfarenheter och utbildningar bidrar självklart till den grund jag nu verkar ifrån.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.