Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lotta Thell

Förfrågan

Lotta Thell är född 1967 och författare till en självbiografiskt präglad romansvit som fångat 100 000-tals läsare: Utan en tanke, I skuggan av värmen, Bortom ljus och mörker och Kärleksbarn. Våren 2008 utkommer femte och sista delen, För kärleks skull.
Lotta föreläser om missbruk, dels från brukarhorisont och dels som anhörig för personal  inom behandlingshem och  kriminalvård men också för elever/ studenter och lärare inom högskolor och gymnasieskolor  liksom i kyrkor och andra organistaioner.

  

Föreläsningsteman.
Missbruk
Föreläsning om missbruk, dels från brukar horisont men också som anhörig. Missbruk handlar inte bara om alkohol och droger utan även om andra typer av beroenden och medberoenden, som misshandel, destruktiva förhållanden och förtryck i olika sammanhang.
Att göra sig fri.
Föreläsningen handlar om att ställa sig på sina egna fötter och ta tillbaka rätten till sitt liv.Att göra sig fri från allt det där som håller en nere, att det är nödvändigt att först se sig själv - vad jag gör, vad jag låter andra göra med mig - för att kunna förändra.
Författar samtal.
Lotta berättar och samtalar om sina böcker.
Hennes författarskap och föreläsningar genomsyras av ett kvinnoperspektiv. Lotta Thell berättar ärligt och öppet om sitt liv och ger oss verktyg att ta itu med vår egen problematik.

Föreläsning och Filmen I skuggan av värmen + samtal med Lotta Tell och Johan Sandström från Stockholms brukarförening.
Med utgångspunkt från filmen "I skuggan av värmen"som bygger på Lottas självbiografiska roman samtalar Lotta och hennes kollega Johan Sandtröm från Stockholms Brukarförening med deltagara om; narkotikapolitik, beroendeproblematik, och den svenska nolltoleransen främst ur ett brukarperspektiv.Med filmen som utgångspunkt vill Lotta och Johan utveckla, bredda och öka förståelsen för narkotikaanvändare och dess villkor i samhället. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.