Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lou Rossling

Förfrågan

Lou Rossling är en mycket omtyckt pedagog och kanske en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Många människor har under årens lopp tagit del av Lou:s starka berättelser om "Att tända stjärnögon - hos andra och hos sig själv". Lou Rossling inspirerar oss att våga se framåt och se oss själva som positiva medskapare till  en värld för oss, våra barn och kommande generationer. År 2003 utsågs Lou Rossling till Årets Talare.

I föreläsningen Nya tider- Nya Tankar- Nya Val inspirerar hon alla som vill ta ansvar för sig själva och en gemensam framtid. Hon öppnar upp för att möta  dagens utmaningar på ett nytt sätt för arbetsplatsers, organisationers, regioners och världens bästa ? 

Lou anpassar alltid sina föreläsningar till målgruppens behov och sammanhang.Här följer ex. på rubriker för Lous  föreläsningar 

Att leda med hjärtat -framtidens  goda ledare Hur samspelar vi med våra medarbetare och skapar en organisation byggt på respekt kärlek och ansvar? Hur blir vi medskapare till en bättre värld? Vad händer när du som ledare arbetar med kärleken som utgångspunkt.


Nya Tider – Nya Tankar – Nya val
-Hur ger vi våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas med lust, kreativitet och empati?
-Hur skapar vi arbetsplatser och organisationer som ger människor möjlighet att trivas, utvecklas och möta människor med omsorg och respekt?
-Hur skapar vi en arbetsplats / organisation /kommun / region / värld, där människor kan leva  hållbart och där hänsyn tas till miljön och allas behov.


Lou  föreläser också  under följande  teman.
Förnuft och känsla - att arbeta med både hjärna och hjärta. 
Det goda mötet - hur vi bemöter människor formar våra liv.
Du är bättre än du tror- om att stärka självkänslan genom goda möten med elever, varandra och oss själva.
Att tända stjärnögon - hos andra och hos oss själva
Lust och motivation i jobbet - att inspirera andra och sig själv  
Konsten att tänka i nya banor - Varför väcker förändring motstånd? 
Entreprenörskap i skolan och hur skolan kan möta våra barn och ungdomar på ett sätt som främjar kreativitet och lust att ta ansvar.  

Lou är med sin långa erfarenhet som föreläsare en mycket inspirerande, stor scenpersonlighet. Hon anpassar alltid sitt innehåll utifrån målgruppens behov och önskemål och kan som få andra föreläsare fånga upp det som sker hos deltagare och deras behov. Hon stärker vårt självförtroende och vår förmåga att ta ansvar över vårt liv, våra val och våra relationer. Hon använder sig själv och sitt liv som exempel på hur man kan göra fel men ändå utvecklas.  

Under de senaste åren har hon skrivit böckerna:

 Tänd dina stärnögon-vad barn har lärt mig samt den sjävbiografiska boken I ljuset spricker alla spöken .
I boken Nu -Tillsammans kan vi, som Lou har skrivit tillsammans med journalisten Catherina Ronsten fokuseras på det viktiga Mötet- mellan människor och vad som ger lust och glädje i livet. 

Se intervju med Lou Rossling

Tyvärr hittades ingen föreläsare.