Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Louise Gustafsson

Förfrågan
Louise Gustafsson är personalvetare, beteendevetare, coach, föreläsare och författare.
Hon beskriver i sin bok Slutdestination Liv  att hon föddes som pessimist med Murphy´s lag på ena axeln och Jante på den andra. Men efter flera år av IVF, som resulterade i två döttrar, drabbades hon som nybliven mamma av en högmalign hjärntumör. Den födda pessimisten tvingades göra ett val; Leva med tron om att döden lurade runt hörnet eller lära sig tro på livet och vara lycklig.
I sina föreläsningar berättar hon om  livsglädje, motivation och meningsfullhet i livet och om hur eget ansvar är en gåva. Hon delar med sig av tips på träningen som redskap för välmående och tillfrisknande och betydelsen av ett  gott bemötandet (från vården, familjen och kollegor). En föreläsning om mind-set, inställning och om hur tillstånd smittar.
 


Teman och ämnen som Louise gärna föreläser kring:
  • Från pesssimist till optimist - en resa genom tuffa tider till en meningsfullhet.
  • Om självförtroende  och motivation, träning och välmånede.
  • Vad är ett gott bemötande? I vården, i familjen och på jobbet?
 
Louise föreläsningar ger många aha-upplevelser och insikter i att eget ansvar är en gåva. Hon vill erbjuda sina deltagare  en möjlighet att få tänka till, känna igen sig och framförallt – ge sig själv en stunds reflektion och kanske våga pröva att ändra något i sitt eget liv?
 
Louise är transparant, öppen, humoristisk och saklig och bjuder på egna klavertramp, egna hjärnspöken och hur negativa tankespiraler påverkar oss och jämför med hur hon har förändrats.  Louise tror på humor som dörröppnare till att hantera och acceptera det som hänt.
 
Hon anpassar gärna sina föreläsningar för olika tillfällen och målgrupper och  har föreläst för  bl.a för skolelever skring självkänsla/självförtroende och motivation, för läkare,vårdpersonal  och vårdstudenter om bemötande och att vara patient.
Hennes föreläsning fungerar också utmärkt som en kick off personalutvecklingsdagar och kompetensutvecklingsdagar, men också för idrottsföreningar och Gym kring träningen som främsta redskap för välmående.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.