Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Lukas Svärd

Förfrågan

Lukas Svärd föddes som flicka men önskan att vara en pojke var så stark att han gjorde allt för att få vara det. Han blev utsatt för mobbing och misshandel och sexuella övergrepp  när han inte passade in. Vid 18 års ålder gjorde han sin könskorrigering. Nu strävade Lukas efter att leva upp till det manliga idealet i samhället. Han gjorde lumpen som elitsoldat, blev brandman och satsade hårt på Triathon. Idag njuter Lukas ett lyckligt liv  med ett arbete inom brandskydd och är gift med Karin.

Han har perspektiv på hur de manliga och kvinnliga idealen påverkar individen i samhället och kan förmedla det i sina föreläsningar. 
Han förmedlar en känslosam livsresa  som bidrar till förståelse, ökad mångfald och acceptans. Teman som Lukas berör i sin föreläsning; 

  • Mobbing 
  • Utanförskap 
  • Transsexualism
  • Övergrepp 
  • Att nå sina mål! 
  • Manliga och kvinnliga perspektiv 

Lukas bjuder på  en dramatisk, fängslande och igenkännande berättalse som inte lämnar någon oberörd. Han föreläser gärna för personal inom skolor, företag, polisen kommuner och  landsting.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.