Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Madeleine Eriksson

Förfrågan
Madeleine Eriksson föreläser inom mångkulturellt bemötande, interkulturellt ledarskap & medarbetarskap främst med fokus på kulturkrockar mellan svenskar, araber och muslimer. Föreläsningarna och utbildningarna vänder sig framförallt till alla i sitt dagliga arbete möter mångkulturella kunder, patienter, elever etc. eller som arbetar på en mångkulturell arbetsplats.
 
Efter att i över 30 år som svenska ha bott, varit gift, uppfostrat barn och arbetat i Tunisien känner hon sig idag som ”både och och varken eller”. Madeleines unika erfarenhet av att ha arbetat på höga positioner på såväl svenska som tunisiska företag i Tunisien har givit henne stor kunskap om (o)likheter mellan våra arbetsmiljöer, ledarskap, medarbetarskap, konflikthantering och bemötande. 
 
 
Så konstiga NI är! 
(O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer. 
Är Madeleines nyutgivna bok där hon tar upp vikten av tillåtande respektfulla och nyanserade samtal med högt i tak för att komma till rätta med fördomar, rasism, utanförskap och förutfattade meningar. Med hennes vetenskapligt baserade ”Kulturverktyg” tillför hon ett handfast redskap som fokuserar på, vikten av att och hur man gör för, att uppnå en ömsesidig anpassning i kulturmötet samt skapar möjligheter av våra olikheter.
 


 
Ämnen: Idag bidrar Madeleine med viktiga kunskaper och insikter om hur våra värderingar påverkar vår kultur och hur vi ser på varandra. Hon älskar att skapa interaktivitet med deltagare på hennes föreläsningar inom följande ämnen, som man kan blanda ihop som man vill:
Interkulturell kompetens
Mångkulturellt ledarskap
Mångkulturella arbetsplatser
Integration en förändringsprocess (från integration till inkludering)
Arabisk & muslimsk kultur
Kulturell förberedelse för utlandsanställda i Sverige eller svenskar utomlands
 
Länk till boken:Vad konstiga ni är
 
 
Länk till min hemsida: https://www.xenaconsulting.se/
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.