Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Madeleine Eriksson

Förfrågan

Madeleine Eriksson är konsult  Xena Consulting och föreläsare inom områden som  mångfald, integration och mångkulturella möten. Med en bakgrund som civilekonom och marknadsförare och med egen personlig erfarenhet av att i 30 år bo leva och arbeta i Tunisien besitter Madeleine unika kunskaper inom områden som; Den arabiska kulturen, Mångkulturell kompetens och management och integrationsprocesser.

Idag lever och verkar Madeleine som föreläsare och konsult i Sverige och bidrar med viktiga kunskaper och insikter i sina föreläsning kring teman som Bemötande av flyktingbarn och ungdomar samt politiska processer i Mellan östern  och Nordafrika i förhållande till Västvärden. 

 Här följer ett antal ämnen som Madeleine gärna föreläser kring,

  • Mångkulturell Kompetens och Management
  • Den Arabiska Kulturen
  • Integrationsprocessen
  • Bemötande av Flyktingbarn och Ungdomar
  • Islamiska Staten, MENA (Middle East North Africa) och Västvärlden
  • Kulturanpassat ledarskap - ger mervärde !

Madeleine skräddarsyr föreläsningar och utbildningar  för kunder både inom det privata näringslivet och för kommunala, statliga regionala  och ideella organisationer .

Madeleine är pedagogisk, kunnig, interagerar med publiken och inbjuder till diskussioner  där det är högt i taket att diskutera  svår information och utmanande ämnen.

Madeleine önskar att deltagrana ska få;
Kunskap och perspektiv på den politiska och kulturella kunskapen vi får via bl.a media.
Utmaning och perspektiv på egna tankemönster.
Förståelse för integration som en förändringsprocess.
Känslan av och förståelse för hur viktigt det är att skapa offentliga rum och miljöer för tillåtande diskussioner med högt i tak.
Verktyg för att kunna utmana egna värderingar och tankemönster för att bättre klara av svåra kulturmöten och därmed kunna förstå den andras perspektiv, synsätt och syn på vår kultur.
Kulturell Medvetenhet där ingen kultur eller värdering är mer rätt eller fel än den andra.
Förståelse för de extrema kontrasterna som finns i arabvärlden.

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.