Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Magnus Kirchhoff

Förfrågan
Magnus Kirchhoff är en kunnig och underhållande föreläsare inom områdena kommunikation, ledarskap och pedagogik. I sina föreläsningar blandar han sina teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet, såväl från sin yrkesutövning som från teater och den japanska kampkonsten Aikido, där Magnus har svart bälte. Föreläsningarna är därför alltid interaktiva med praktiska inslag, även om grupperna är upp till 200 personer. Han är mån om att anpassa innehåll utifrån målgruppens behov och situation och arbetar gärna i worskhopsform om gruppstorleken tillåter.

De som lyssnar på föreläsningar eller deltar i hans workshops får med sig något att omsätta i sin vardag. Samtidigt har de blivit underhållna och har fått träna sina skrattmuskler.
 


Några av de ämnen Magnus gärna föreläser om är:
  • Nå dina åhörare! – Kunskap och redskap som gör dig till en bättre talare
  • Har vi kontakt? – Om närvaro i kommunikation & ledarskap
  • Ser nu vad jag säger! – Det viktiga och omöjliga i att förstå kroppsspråk
  • Inte så, gör det bättre! – Om att ta och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt
  • Det var ett dumt förslag, lilla vän! – Härskartekniker & förstärkartekniker
  • Det är ingen som förstår mig! – Hur pedagogiska förhållningssätt kan hjälpa dig att nå fram
  • VI kan bli bättre. – En föreläsning om hur grupper kan nå bäst resultat.
Förutom att föreläsa har Magnus i över 20 år varit verksam på ledande positioner vid statliga myndigheter inom högre utbildning och kultursektorn. I drygt 15 år har han suttit i ledningsgrupper, högskolestyrelse och haft flera olika internationella uppdrag. Magnus har en forskarutbildning i teatervetenskap och en magister i praktisk kunskap.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.