Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Malin Idar-Wallin

Förfrågan
Malin Idar Wallin, är personal- och beteendevetare med specialistkompetens inom psykologi, ledarskap och organisation, och en certifiering från Harvard Medical School. Malin har under 15 år arbetat som chef och ledare och har även erfarenhet av konsultarbete genom ledarskapsutveckling, rekrytering och förberedelse inför utlandsuppdrag.
Hennes intresse för interkulturell kommunikation och det interkulturella ledarskapet väcktes under ett samarbete med Röda korset i Sydsudan om ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt. Idag doktorerar Malin med ett forskningsprojekt inom området interkulturell kommunikation och har genomfört studier i kulturella och kontextuella faktorer vid psykologisk behandling, personlighet och utbrändhet samt i ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt.
Malin har startat företaget Globeattuned som erbjuder sina kunder kulturellt anpassad implementering samt tjänster inom utvecklingsarbete, ledarskap och förberedelse för utlandsuppdrag anpassat till olika kulturer. 
 


Malin föreläser  om interkulturellt ledarskap och interkulturell kommunikation. Hon lyfter de interkulturella aspekterna i ledarskapet, vilket är aktuellt på alla arbetsplatser med en mångkulturell arbetsgrupp eller världen som arena.
Föreläsningarna ger dig verktyg att:
  • Hantera interkulturella utmaningar i ditt ledarskap
  • Hantera medarbetare i interkulturella möten
  • Skilja på interkulturella respektive interpersonella problem.
 
Malin är pedagogisk och skapar delaktighet och samtal i sina föreläsningar och utbildningar, som alltid skräddarsys utifrån kundernas och deltagarna behov.  Hon kan på ett tydligt och samtidigt entusiasmerande sätt inspirera ledare och medarbetare att utvecklas inom detta område.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.