Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Margareta Lunde - Martinson

Förfrågan

Margareta Lunde- Martinsson har arbetat i över 30 år som sjuksköterska bl.a som LSS sjuksköterska i Uddevalla i 10 år.
I samarbete och samverkan med övrig personal sökte hon metoder och arbetssätt för att utveckla verksamheten som hon nu också delar med sig av som föreläsare.

Margareta bvlev utsedd som årets Smärtsjuksköterska 2011 och arbetar idag som föreläsare handledare, författare och konsult. 

Hon föreläser gärna för exempelvis  personal inom LSS och äldreomsorg kring teman som psykisk ohälsa , smärta åldrande, demens och bemötande.

Margareta har också skrivit böckerna om Mats som har Down syndrom; Mats Drömmer och Mats Flyttar ihop .

Margareta drabbades för 10 år sedan av en utmattningsdepression som hon nu kan se tillbaka på, också med tackamhet. Hennes kropp visade tydligt att hon behövde förändra sitt liv. 
I sin föreläsning Vad väggen kostade mig ? delar hon med sig av både professionella och personliga erfarenheter av det som idag klassas som en av de vanligaste folksjukdomarna i landet.   Hon hoppas kunna inspirera och bringa kunskap om detta viktriga ämne och framför allt visa att utmattning oftsat leder till en enorm utveckling. 

 Här följer några föreläsningsteman som Margareta gärna föreläser om: 

 • Bemötande - Måsta jag le jämnt? Nej men det underlättar.”
  Att bemöta varandra på jobbet- vad behövs för ett bra teamwork ? Hur kommunicerar vi? Vad påverkar mig positivt?  Det magiska mötet, Att arbeta som detektiv, Stress, Smittar glädje?  Detta är några av de många frågor som Margareta kommer att bena ut isin föreläning . Hon erbjuder  aktuell forskning med mycket  humor. 
 • Psykisk ohälsa  - bakomliggande orsaker, stress och sårbarhet, hur yttrar sig depression, bipolär, psykos, hot och våld , dokumentation och utvärdering av stöd
 • Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning -  vad händer i åldrandet, demens, depression
 • Vad väggen kostade mig? - en gripande , inspirerande och rolig föreläsning om livsförändring och mod. 
  "Plötsligt visste jag inte var jag var någonstans - jag hade kört fel. Stressen blev så övermäktig att kroppen slog bakut. Irritation, yrsel, trötthet, glömsk – listan på varningstecken kunde göras lång. 
   
  I sin föreläsning tar Margareta upp aktuell forskning , vad som händer vid utmattningsdepression och vilka varningssignaler som finns. Hon ger tips på hur man gör  för att förebygga utmattning men också vad man kan göra när man blivit sjuk.
Margareta anpassar sina utbildningar och föreläsningar utifrån målgruppens behov och bjuder på många olika situationer  från sitt yrkesliv efter nästan 40 år i vården som sjuksköterska.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.