Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Maria Comstedt

Förfrågan

Maria Comstedt är en projektledare redan från födseln- strukturerad, energisk och målinriktad. Hon har startat, genomfört och avslutat hundratals projekt.
Maria har arbetat inom hotell och restaurangbranschen men blev senare turistchef i Örebro kommun och VD för bolaget Destination Örebro som hon drev i 14 år.
Nu är  hon egen företagare och arbetar som föreläsare,moderator, projektledare men också som affärsutvecklare på Drivhuset vid Örebro Universitet med en egen affärsutvecklingsmetod Loopa.

Maria har arbetat med service, värdskap, ledarskap,kommunikation, kundrelationer, marknadsföring och sammanfört människor till kreativa möten i olika roller under de seanste 25 åren. 
Hennes energi och entusiasm är väl förankrad i en gedigen erfarenhet som chef och projektledare och hon har en förmåga att inspirera deltagare till att hitta kreativa lösningar för olika problem och samverka över alla gränser. Genom sin bakgrund kan hon förstå och relatera både till offentlig verksamhet, föreningsliv och företagande.

 Här följer några av Maria Comstedts föreläsningsområden och lite mer info om Marias projekt ; 

Inspirerande ledarskap och morötter
Hur skapar man glädje och lust på jobbet? Vad bör man tänka på som ledare? Maria berättar om egna erfarenheter som chef på ett humoristiskt och inspirerande sätt. Föreläsningen blandas med praktiska övningar för att deltagarna ska kunna applicera kunskapen i den egna verksamheten.

Starta projekt inom besöksnäringen- Vad ska man tänka på? 

Värdskap- Vad är bra service och hur får man människor att känna sig välkomna? 
En föreläsning om hur man välkomnar och ger bra service till nya och gamla kunder och hur man ger bra service till varandra i teamet för att uppnå affärsutveckling och glädje!

"Lilla Maria - nu mste du tänka på att du är en officiell person"
En öppenhjärtlig och humorsitisk  föreläsning om hur det är att vara ung, kvinna, chef och mamma med en kvällsarbetande man.

Platsmarknadsföring- hur bär man sig åt för att marknadsföra en stad / ort / region? 
En föreläsning om alla de frågor som dyker upp när flera parter ska marknadsföra något tillsammans.  Vad ska vi marknadsföra ? Vilka aktörer finns med? Hur ska man hitta gemensamma mål när alla som ingår har olika syften och värdegrund?
Maria föreläser och tipsar utifrån sina egna erfarenheter. Föreläsningen varvas med samtal och diskussioner för att nu framgång med det egna arbetet.

Maria vill skapa glädje och inspiration med sina föreläsningar och hon vill att hennes deltagare får med sig något konkret att arbeta vidare med i sin dagliga verksamhet.

Projekt Maria har arbetat med ;
Maria Comstedt har arbetet med ett unikt värdskapsprojekt i Örebro kommun  2010 – våren 2012 där målet var att inspirera till ett klimat i Örebro som leder till att alla gäster som besöker Örebro ska känna och tänka ”wow, vilken stad, vilket bemötande – hit vill jag åka igen och ta med mina vänner.” För att lyckas med arbetet genomförde Maria Comstedt  intervjuer, hon anordnade flera workshops där en tydlig checklista för staden arbetades fram, det gjordes undersökningar bland gäster och besökare. Slutligen genomfördes Maria Comstedt en rad utbildningar med fokus på konkreta och handfast övningar på i hur man utövar service, och värdskap på riktigt  i sin ordinarie verksamhet. Utbildningarna riktade sig till alla företagare, organisationer och kommunanställda som möter besökare. Totalt utbildadades 2500 personer.

2013 bedömde Örebroregionen att det var värt att satsa värdskap  i alla regionernas kommuner och projektet satta upp målbilden att länet ska bli Sveriges mest välkomnanderegion under parollen ” Lätt att vara gäst”. Under hösten 2012 – sommaren 2013 har därför arbetet med att utbilda regionens besöksnäring fortsatt i hela Örebro län. Maria Comstedt är fortfarande huvudföreläsare och handleder Örebrokompaniet i projektets framtida satsningar och inriktningar.

Sedan 2015 arbetar Maria också som affärsutvecklare för Hornborgarsjön på uppdrag av tre kommuner runt sjön ( Skara, Skövde och Falköping) . Uppdraget går ut på att tillsammans med offentliga, privata och ideella aktörer bygga upp en hållbar destination runt Hornborgarsjön året runt för olika målgrupper. 

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.