Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Maria-Pia Gottberg

Förfrågan
Maria-Pia Gottberg är föreläsaren och författaren som får dig att både tänka och känna. Oavsett vilken av hennes föreläsningar du väljer ställer hon alltid samma fråga till publiken, en fråga som fått många att se sig själva med helt nya ögon. 
Med avstamp i modern hjärnforskning och starka berättelser tar hon sina åhörare med på resan mot att bättre förstå sig själva och andra. Det handlar om att kunna reglera känslor och handskas med stress, inre och yttre kommunikation, självledarskap och att leda andra. Allt med målet att förstå sig själv och andra bättre. 
Maria-Pia är mental tränare och coach, verksam som föreläsare, utbildare och författare i Sverige och internationellt. 
 


Föreläsningar för Förskola och skola

Maria-Pia är en av Sveriges främsta föreläsare och konsulter när det handlar om att bemöta barns känslor och att skapa lugn och trygghet i förskola och skola.
Hon har utvecklat känslodockan Friendy*, ett koncept med stor spridning i Sverige, Norge och Finland, ett konkret verktyg för att arbeta med barns känslor, självkänsla, empati, impulskontroll, stress och konflikthanteringsförmåga.
Det handlar om att förstå den sociala hjärnans behov och försvarsmekanismer, att skapa balans mellan utveckling, lärande och återhämtning. Kanske kan det upplevas svårt men jag försöker göra det enkelt och begripligt eftersom det är så oerhört viktigt att alla barn har tillgång till en stressfri plattform. För att kunna erbjuda det behöver vi vuxna ta hand om egen stress och skapa lugn och trygghet inom oss själva.

Exempel på teman:

  • Att skapa en stressfri och känslosmart förskola
  • Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn
  • Medkänslans pedagogik 
  • Känslosmart ledarskap 

Böcker:
Maria-Pia har skrivit flera böcker, varav den senaste heter Medkänslans pedagogik (2017, Studentlitteratur):
Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för de vuxna. Medkänslans pedagogik levandegör förskolans värdegrund och visar hur du på ett lustfyllt sätt lär barn att sätta ord på och handskas med känslor samt utveckla empati och konflikthanteringsförmåga. 

Hösten 2019 är hon aktuell med boken Känslosmart (Norstedts förlag) som hon har skrivit ihop med Anna Eriksson Skarin.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.