Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marianne Holmberg

Förfrågan

Marianne  Holmberg har under de senaste 20 åren förmedlat föreläsare, moderatorer och konsulter till arbetsplatser i hela landet och fått många insikter om arbetslivets villkor och behov genom samtal med både kunder och föreläsare.
Hon har högskoleutbildning inom kommunikation, pedagogik och skolledarskap och brinner för frågor kring ledarskap, värdegrund, mångfald, miljö, jämställdhet, hållbarhet  och framtidsskapande. 

Marianne är också moderator och har haft uppdrag av t.ex. kommuner, regioner,  statliga myndigheter och länsstyrelser. Hon har  arbetat med olika typer av projekt , personalutvecklings insatser inom ex. Mångfaldsområdet men också som spelledare för forumteater. Marianne arbetar också som coach och rådgivare både för privatpersoner, grupper och föreläsare. 
Utbildningar inom Ledarskap, Framtidskapande, Psykodrama  och andra metoder har gett en bred kunskap och erfarenhet av  att specialsy utbildnings- och utvecklingsinsatser beroende på enskildas eller gruppers behov. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.