Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Karphammar

Förfrågan
Marie Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete. Hon har bl.a. arbetat som familjerättsexpert i P1 (10 år),  som  socialsekreterare inom barn och familj i (10 år), som  skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare för UNICEF och Rädda barnen. Hon har också varit  chef inom barn- och utbildning och drivit skolutveckling genom ett barnrättsperspektiv.  Hon har också arbetet som barnrättsjurist och utvecklingsledare i Simrishamns kommun. Idag arbetar hon på SKR ( Sveriges Kommuner och Regioner) med utbildar i barnets rättigheter och implementering av barnkonventionen. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta, studentlitteratur (2019).
 


 

Marie Karphammar erbjuder följande föreläsningar /utbildningar i kortare eller längre processer; 

  • Barnets Rättigheter

Vad säger FN:s konventionen och svensk lagstiftning?
Vad innebär dessa rättigheter  i praktiken?
Lösningsfokuserade arbetsmetoder används i övningar.
Vid behov ges även utbildning i anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL samt information om socialtjänstens arbete.

  • Implementeringa av Barnkonventionen - med Hjärta och Hjärna 

Vad innebär barnkonventionen för verksamhet inom skola barnomsorg, vård och socialtjänst ? 
Hur kan personal arbeta med innebörden av barnkonventionens barnsyn?
Marie Karphammar  erbjuder halvdags föreläsninger eller heldagsutbildningar ( även tillsammans med föreläsar kollegan Lou Rossling) och anpassar dessa till  målgruppens  behov och önskemål.

Marie Karphammar är  en engagerad och positiv föreläsare som ger energi samt en starkare vilja till att arbeta med barn och för deras rättigheter. Hon är kunnig och professionell i sitt ämne och deltagarna har uppskattar de öppna diskussionerna och grupprocesser som gett mer kunskap och nya idéer.
 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.