Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Kaufmann

Förfrågan
Marie Kaufman har en bakgrund som statsvetare och projektledare men är idag en uppskattad och visionär processledare och ledarskapscoach. Hon har en stor verktygslåda med nydanande metoder som bidrar till meningsfullhet och engagemang. Marie har lett och stöttat processer med många olika syften, exempelvis att;
 Skapa delaktighet och engagemang hos medarbetare
Finna nya och engagerande former för konferenser
Bidra till framgångsrika fusioner och kulturbygge
Lägga gemensam grund i nya styrelser och  ledningsgrupper
Skapa konstruktiva dialoger med kunder / medlemmar / medborgare
Formulera nya visioner och visionär anda


Oavsett sammanhang använder Marie dialogen som metod. Hon är en inspirerande och förtroendeingivande processledare som har förmågan att locka fram människors kreativitet och handlingskraft. När människor lämnar rummet så är de engagerade och delar de en gemensam bild, ofta överraskade själva över hur långt de har nått. Marie leder processer med stor närvaro och medkänsla med att förändring inte alltid är så lätt. Hennes stora verktygslåda av nyskapande metoder där hon gärna blandar in musik, lek och ett vackert rum som talar till alla sinnen gör att processen upplevs omväxlande och inspirerande.
 
Marie har bland annat arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting där hon har drivit många stora och små förändringsprocesser. Hon var bland annat projektledare för nydanande framtidsprojekt och hon har arbetat med fusionen mellan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet där hon ansvarade för ett 50-tal dialogkonferenser i byggandet av det nya förbundet. Hon har även varit en omtyckt processledare och moderator för ett antal konferenser med alternativa metoder så som Open Space, dialogcaféer och skräddarsydda dialogprocesser.
 
Idag driver Marie företaget Kaufmann Ledarskapsutveckling och arbetar som processledare och ledarskapscoach. Hon stöttar ledare och organisationer att förverkliga den visionära framtid de önskar och att undanröja de hinder som ligger längs vägen. Hon driver tillsammans med sina kollegor Processcoachprogrammet som är ett exklusivt ledarskapsprogram med fokus på det personliga ledarskapet och att leda mänskliga förändringsprocesser. Hon har även varit medförfattare till böckerna ”Hur långt är ett snöre?” och ”Hur hög är en tröskel?” som målar inspirerande framtidsbilder av Sverige 2015 samt beskriver metoder för att driva framtidsprocesser. Marie är en härlig och nydanande processledare som kryddar alla sammanhang med sitt hjärta och stora närvaro.  
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.