Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Ryd

Förfrågan

Marie Ryd är en erfaren konsult och föreläsare inom  området  mindset transformation som handlar om  hjärnans mjukvara. Hon är  också vetenskapsjournalist och grundare av  det vetenskapliga nyhetsbrevet Holone som gör modern hjärnforkning till livskonst och bevakar och rapporterar från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront.
Med en bakgrund som tandläkare, forskare, disputerad inom molekylärbiologi och bakteriologi vid KI, är hon vetenskapligt  grundligt förankrad. Hon kombinerar denna gedigna bakgrund med ett  passionerat intresse för människans  medvetande  som föddes ur hennes snart 30-åriga träning i mindfulness-baserade tekniker.
i  mer än 10 år  har hon förmedlat  "hårda" data om hjärnans mjukvara med att facilitera transformerande processer för såväl individer som grupper och företag. 

 


Här följer ett antal områden som Marie föreläser kring: 
 
 • Harmoni kan byggas – det börjar inombords
 • Den sociala hjärnan 
 • Stess positivt eller negativt - en emotionell självreglering
 • Om att leda hållbart i närvaro 
 • Perception- selevtiv varseblivning och beslutsfattande
 • Om resiliens, flexibilitet och hjärnan- Healthy Mind platter
 • Vad är en männsika - med utgångspunkt i hjärnan
 • Mindfulness- sitter det i huvudet - ny forskning?
 • Hjärnans tallriksmodell- Sömn, kost, motion, m.m.
 • Självledarskap 
 • Organisationskultur och ledarskap 
 • Hälsa

Tyvärr hittades ingen föreläsare.