Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Westling

Förfrågan

Marie är en inspirerande och uppskattad utbildare och workshopledare. Hon är en skicklig processledare med stor erfarenhet av att leda möten, stödja grupper och utveckling. Marie har en bakgrund inom HR-arbete  inom statlig förvaltning med kompetens- och organisationsutveckling samt studier av beteendevetenskap och pedagogik i bagaget. En av Maries många styrkor är att kunna kombinera ett allvar med en glimt i ögat. I sitt företag Metodbanken arbetar hon för att ge sina kunder Metoder- tillvägagångssätt för att gå från en punkt till en annan.

 Marie föreläser och utbildar bl.a inom ämnen som Metoder för att leda effektiva möten och kreativa workshops ,Feedback, Förebygga konflikter och skapa effektiva team och  Personlig effektivitet"

Ex på upplägg ;

Processledning (moderator/facilitator/mötesledare/workshopsledare): Marie leder gärna både mindre och större möten även  teamutvecklingsdagar, runda bordssamtal mm.

Personlig effektivitet
Kursuppläggen varierar, allt från halvdagar till två dagars kurs. 

Metoder för att leda effektiva möten och kreativa workshops
Marie utbildar också i mötesledning / workshopmetoder. Ex på innehåll.
Processledarens och gruppens roller.
Att planera ett upplägg och förbereda mötet.
Att välja metod utifrån typ av möte, syfte, deltagare och inlärningsstilar.
Att leda grupprocessen och skapa trygghet, delaktighet, engagemang och kreativitet.
Att följa gruppen och vara flexibel.
Att hantera olika viljor och besvärliga situationer som kan uppstå.
Att tänka på tillgängligheten och att förbereda rummet.
Att sätta spelregler och få samsyn.
Att hantera mötets olika faser.
Hur mötet kan dokumenteras och följas upp.

Marie anpassar sina föreläsningar och uppdrag utifrån kunders behov och målgrupp. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.