Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marika Skärvik

Förfrågan

Marika Skärvik har varit ledare och chef sedan slutet av 80-talet. Hon blev vald till Årets Chef 2005 med motiveringen att hon förenar fokus på affärer och resultat med ett genuint intresse för de människor hon är satt att leda. Marika Skärvik har varit aktiv som mentor sedan början av 2000-talet. Som erfaren och operativ chef, är hon ofta anlitad som krönikor och föreläsare kring det praktiska ledarskapet och förändringsledning. Marika går rakt på sak och ger konkreta tips och råd kring ledarskapets möjligheter och utmaningar, ofta med kontroversiella uppslag. Marika leder ofta workshops och anpassar sina föreläsningar för respektive företag.Hon har haft chefspositioner på TietoEnator, varit VD i ett kompetensutvecklingsföretag och arbetat på Microsoft i Sverige i mitten av 90-talet. Marikas senaste VD uppdrag har varit för Carlson Wagonlit Travel och Hudson Global Resources. De senaste åren har Marika främst utvecklat och lett ledningsgrupper men hon har haft ansvar för ett brett spektra av medarbetare i olika roller.

Har skrivit boken: Omänskligt mänsklig! – när empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap            

Marika Skärvik bokas för föreläsningar kring:-Att leda genom visioner
-Det personliga ledarskapet – att leda utan att förlora sin identitet
-Verkligheten bakom ledarens scen
-Hur renovera en företagskultur
-Skrota den "duktiga" – dags för chefen att sätta sin egen agenda
-Kraften att förändra utan att vända när det blåser
-Leda med kärlek in en resultatorienterad värld
-Resultatinriktat mentorskap - hur kan man som ledare nå sina mål
-Ny chef eller gammal chef - hur gör man när energin tryter?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.