Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Markus Robért

Förfrågan

 

Markus Robèrt, teknisk fysiker och forskare vid KTH som i sin doktorsavhandling ”Mobility Management and Climate Change Policies” utvecklat CERO-modellen. Arbetar även som konsult tillsammans med övriga experter runt CERO . 

Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH (Robért, 2007, Mobility Management and Climate Change Policies). CERO tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.