Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Matilda Andersson

Förfrågan

Matilda Andersson är konsult, jämställdhetsstrateg och  föreläsare inom områden som Jämställdhet, Mångfald och Ledarskap. Hon har utbildning från Lunds universitet Uppsala Universitet och Utrecht University i Nedeländerna inom områden som ledarskap, juridik, konfliktstudier, stadsvetenskap, hållbar utveckling och genusvetenskap. 

Hon arbetade som ung inom elevrörelsen och fortsatte inom politiska organisationer där hon under 10 års tid har haft förtroendeuppdrag på lokal, nationell och europeisk nivå.
Matilda har också arbetat som jämställdhetssamordnare i en stor organisation och har arbetat praktiskt under en lång tid för att skapa inkluderande organisationer. 

Så här säger Matilda om sin vision; 

Min vision är ett samhälle och arbetsliv där vi tar tillvara varandras olika kompetens, kunskap och erfarenheter. Där organisationer växer genom att individerna inom dem får möjlighet att växa.

 

 Här följer några ämnen som Matilda gärna föreläser om; 

  •         Diskrimineringslagstiftningoch aktiva åtgärder
  •         Inkluderande ledarskap
  •         Jämställt ledarskap
  •         Arbetsgivarens ansvar
  •         Förändringsprocesser
  •         Jämställdhets- och mångfaldsintegrering
  •         Normkritik
  •         Inkludering och tillgänglighet
  •         Härskar- och främjartekniker

Matilda delar också gärna med sig av tips och råd till chefer och ledare som vill diskutera sexuella trakasserier på arbetsplatsen och se över förebyggande arbete och rutiner för vad som bör göras om någon blir utsatt.  Viktigt med anledning av metoo- uppropet!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.